Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52607
Title: Bộ phận hỗ trợ hoạt động của Nghị sỹ (nghị viện) ngoài các hoạt động trên - Văn phòng Hội đồng thẩm tra Hiến Pháp
Authors: Nghị viện Nhật Bản
Keywords: Hỗ trợ hoạt động của Nghị sỹ
Nghị viện
Văn phòng Hội đồng thẩm tra Hiến pháp
Abstract: Công việc thư ký cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng Công việc tiếp nhận, chuyển phát tài liệu liên quan đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch ngoài nội dung đề xuất thảo luận, Công việc giữ con dấu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công việc liên quan đến xin nghỉ, vắng mặt, từ chức, bổ khuyết,... của nghị sỹ Công việc liên quan đến nhà công vụ của Chủ tịch, nhà công vụ của Phó Chủ tịch,.....
Type: Bản thông tin
Extent: 1 trang; pdf.
Method: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 ngày 15 tháng 5 năm 2015
Language: vi
Right: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Bo phan ho tro hoat dong nghi si Page 13.14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.