Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52613
Title: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách
Authors: Nguyễn Thị Lệ Hương
Keywords: Điểm đến du lịch
Huế
Du lịch
Du khách
Abstract: Luận án nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.
Advisor: Trương Tấn Quân
Bùi Đức Tính
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 229 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN NGUYEN THI LE HUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA 5 TIENG VIET LE HUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 697,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat LA5 TIENG ANH LE HUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 471,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG GOP LUAN AN TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG GOP LUAN AN TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 85,44 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.