Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52636
Title: Chính trị nội bộ Phi-líp-pin với tranh chấp Trường Sa
Authors: Trần Thanh Tùng
Keywords: Trung Quốc
Trường Sa
ASEAN
Việt Nam
Tranh chấp Trường Sa
Phi-líp-pin
Chính trị nội bộ
Description: Bài viết tập trung phân tích những tác động của chính trị nội bộ đến việc hoạch định chính sách của Phi-líp-pin trong tranh chấp Trường Sa - là nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hai trường hợp nghiên cứu tình huống là Thỏa thuận thăm dò địa chấn chung giữa Việt Nam - Trung Quốc - Phi-líp-pin năm 2004/2005 và Luật đường cơ sở của Phi-líp-pin năm 2009.
Issue Date: 2009-9
Type: Tiêu điểm
Coverage: 10 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68386508871381825627000234623768544112.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 182,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.