Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52671
Title: Chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông
Authors: M. Taylor Fravel
Keywords: Chiến lược
Trường Sa
Hoàng Sa
Biển Đông
Trung Quốc
Chiến lược của Trung Quốc
Description: Trì hoãn là chiến lược mà Trung Quốc đã sử dụng đối với Biển Đông từ giữa những năm 90 đến nay. Bài viết sẽ đi sâu phân tích vì sao Trung Quốc lại sử dụng chiến lược này và một số kết quả mà Trung Quốc đạt được cũng như tác động như thế nào đối với khu vực
Issue Date: 2018-5-30
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 41 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1582336380147302299873244681357817103.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 485,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.