Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52676
Title: Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học địa phương miền Bắc
Authors: Đoàn Sỹ Tuấn
Keywords: Nâng cao tính tích cực
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học địa phương miền Bắc
Sinh viên
Abstract: Hệ thống hóa và luận giải các khái niệm công cụ cơ bản trong khung lý thuyết liên quan đến đề tài luận án. Phân tích và đưa ra được những nhận định về biểu hiện, tiêu chí đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đánh giá được thực trạng nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng cũng như thực trạng vận dụng các biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học địa phương miền Bắc.
Advisor: Bùi Văn Quân
Nguyễn Đức Thìn
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 277 t4rang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN (chuân).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VN.Tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 926,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 631,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.