Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52679
Title: Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Tính chất của Silica
Sodium silicate
Nghiên cứu cấu trúc
Abstract: Tồn tại phân bố không đồng nhất động học trong silica lỏng với mức độ không đồng nhất giảm khi nhiệt độ tăng và có sự thăng giáng nhỏ trong khoảng thời gian quan sát. Cấu trúc của silica lỏng được xem như gồm 2 miền: miền nhanh tập trung các nguyên tử nhanh nhất, các phản ứng chuyển đổi cấu trúc xảy ra mạnh; miền chậm tập trung các nguyên tử chậm nhất, các phản ứng chuyển đổi cấu trúc xảy ra yếu.
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Phạm Khắc Hùng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 138 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luߦ¡n +ín.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. T+¦m tߦ»t LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 907,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Th+¦ng tin l+¬n mang TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 285,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Th+¦ng tin l+¬n mang TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 201,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.