Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52721
Title: Tứ Sa - Chiến thuật mới của Trung Quốc ở biển Đông
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Keywords: Trung Quốc
Tứ Sa
Yêu sách chủ quyền
Biển Đông
Chiến thuật pháp lý
Abstract: Tháng 9/2017, báo chí quốc tế đưa tin về lập luận có tên gọi "Tứ Sa" do Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ. Lập luận Tứ Sa của Trung Quốc bao gồm những nội hàm gì, tại sao lại được đăng tải trên báo chí quốc tế và đưa đến những nhận định trái chiều? Bài viết sẽ tập trung giới thiệu về nguồn gốc, nội hàm của Tứ Sa, đánh giá Tứ Sa dưới góc độ pháp luật quốc tế và tính toán chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 15 trang; tr.65-78; pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 1(112)/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCQT1.2018-tusachienluoctrungquocbiendong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.