Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52855
Title: Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu và bình sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS trong điều kiện Việt Nam
Authors: Lưu Anh Tuấn
Keywords: Phương pháp thiết kế tối ưu
Lưới tự do mặt đất
GPS
Việt Nam
Abstract: Các kết quả nghiên cứu về thiết kế tối ưu và xử lý, phân tích số liệu hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS kể cả có chứa sai số thô góp phần phát triển lý thuyết thiết kế tối ưu và xử lý số liệu các mạng lưới trắc địa lớn có nhiều loại trị đo khác nhau ở Việt Nam.
Advisor: Hoàng Ngọc Hà
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 141 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • To+án v-ân Luߦ¡n +ín.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • T+¦m tߦ»t LA - Tiߦ+ng Viß+çt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • T+¦m tߦ»t LA - English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Th+¦ng tin vß+ü kߦ+t luߦ¡n mß+¢i LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 372,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.