Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52880
Title: Những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Biện pháp hòa bình
Tranh chấp
Chủ quyền biển, đảo
Biển đông
Description: Khu vực Biển Đông đang đứng trước vòng xoáy địa chiến lược, do lịch sử để lại những tranh chấp chủ quyền biển, đảo khó giải quyết, quan điểm về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia giữa các bên liên quan còn nhiều bất đồng, mâu thuẫn, được tiếng nói chung. Do vậy, vấn đề căn cơ là các bên cần cùng nhau xây dựng lòng tin chiến lược, thỏa thuận với nhau biện pháp giải quyết tranh chấp, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp hòa bình. Bài viết góp phần luận giải những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64bb91f3-b87b-4288-9b30-97c4656f90fc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.