Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52894
Title: Cần cụ thể hóa các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch
Authors: Đào Thị Thu Hằng
Keywords: Ngành du lịch
Chính sách ưu đãi
Luật Du lịch
Abstract: Để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cần phải nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời ban hành những quy định cụ thể hóa các ưu tiên, ưu đãi mà Luật Du lịch năm 2017 đã quy định.
Issue Date: 2019
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1(377) T1/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-NCLP2019-ChinhsachuudaichoDNdulich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.