Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52904
Title: Cần hiến định nguyên tắc tổ chức tòa án nhân dân
Authors: Đinh Thanh Phương
Keywords: Tòa án nhân dân
Nguyên tắc tổ chức
Độc lập
Thẩm quyền xét xử
Hiến pháp năm 2013
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Abstract: Bài viết đề cập một số điểm mới về Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013, các nguyên tắc tổ chức Tòa án nhân dân. Các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như trước đây. Từ đó đưa ra kiến nghị về quy định nguyên tắc tổ chức tòa án nhân dân
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 6 tr., tr.24-29; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2 + 3(378+379) T1/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP2019-HiendinhnguyentacTCTAND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.