Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53013
Title: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự trình Quốc hội thông qua
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Bộ luật Tố tụng dân sự
Đình công
Tố tụng
Abstract: Dự thảo đề cập một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật, thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện, thành phần Hội đồng xét xử, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự, thủ tục giám đốc thẩm.
Issue Date: 2004-05-25
Type: Báo cáo
Extent: 25 trang; pdf
Method: Kỷ yếu kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_DuThaoBLTTDS.pdf
    • Size : 396,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.