Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53014
Title: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao thông đường thủy nội địa trình Quốc hội thông qua
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Giao thông
An toàn giao thông
Trách nhiệm
Đường thủy nội địa
Abstract: Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, dự thảo Luật đã thể hiện xuyên suốt, đồng bộ thông qua các quy định về điều kiện hoạt động và việc quản lý phương tiện thủy nội địa (Chương III), điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của thuyền viên và người lái phương tiện (Chương IV), quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện, quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa, hoa tiêu đường thủy nội địa (Chương VI), vận tải hành khách và hàng hóa (Chương VII).
Issue Date: 2004-05-25
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: Kỷ yếu kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_DuThaoLuatGTDuongThuy.pdf
    • Size : 346,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.