Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53088
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 18/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985
Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.
Abstract: Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2019-11-18
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 18.11c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 293,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.