Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53095
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 25/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Công tác nhân sự Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung
Publisher: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2019-11-25
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 25.11c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 312,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.