Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53096
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 25/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Giám định tư pháp; Công tác nhân sự
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Công tác nhân sự Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Publisher: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2019-11-25
Extent: 39 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 25.11s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 519,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.