Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53097
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 23/10/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Chứng khoán (sửa đổi);
Luật Kiểm toán nhà nước;
Dự án hồ chứa nước Ka Pet,
Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế,
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Abstract: Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; Biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung
Publisher: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2019-11-26
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 26.11c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 323,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.