Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53098
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 08, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 26/11/2019
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Publisher: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2019-11-26
Type: Bản thông tin
Extent: 46 trang,pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 26.11s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 554,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.