Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53157
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam
Authors: Đào Quang Dân
Keywords: Mô hình dự báo
Nguồn nhân lực
Thuyền viên xuất khẩu
Việt Nam
Thuyền viên
Abstract: Nghiên cứu, xây dựng nên khái niệm thuyền viên xuất khẩu và định nghĩa thuyền viên xuất khẩu Việt Nam, thị trường xuất khẩu thuyền viên; Nghiên cứu, sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu, máy học để xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam và xây dựng phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu minh hoạt cho chức năng dự báo của mô hình đã xây dựng.
Advisor: Đinh Xuân Mạnh, Lê Quốc Tiến
Type: Luận án
Extent: 258 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • Nội dung Luận Án new (8-11-2019).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin Luận án - Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 566,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin Luận Án - Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 319,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.