Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53166
Title: Bản góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 20/2016/TT-NHNN và thông tư số 30/2016/TT-NHNN) của Công ty cổ phần 1Pay
Authors: Công ty cổ phần 1Pay
Keywords: Doanh nghiệp
Trung gian thanh toán
Ngân hàng
Abstract: Góp ý của Công ty cổ phần 1Pay của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-05-10
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • CTCP-1Pay-góp-ý.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 302,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.