Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53168
Title: Ngân hàng Techcombank góp ý Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
Authors: Ngân hàng Techcombank
Keywords: Doanh nghiệp
Trung gian thanh toán
Ngân hàng
Dịch vụ trung gian thanh toán
Abstract: Ngân hàng Techcombank góp ý Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-05-10
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Techcombank_Cong-van-gop-y-Du-thao-thong-tu-trung-gian-thanh-toan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 262,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.