Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53178
Title: Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Lạm phát
Kiểm soát lạm phát
Tăng trưởng kinh tế
Chính sách tiền tệ
Abstract: Luận án sử dụng phương pháp định tính bằng cách thu thập các nguồn dữ liệu thứ cấp như: khảo sát, sách, báo, tạo chí, luận văn. luận án, luật, báo cáo tổng kết của NHNN, các bộ ngành có liên quan, Tổng cục Thống kê, ...từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá so sánh . Và nghiên cứu định lượng thông qua việc gửi bảng khảo sát tới các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và các cơ quan làm chính sách. Thu thập và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Với phương pháp này để đánh giá độ tin cậy và mức độ phù hợp của các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
Advisor: Hà Quang Đào
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 233 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NCS. NGUYỄN THỊ THU TRANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 926,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SUMMARY OF PHD THESIS NGUYEN THI THU TRANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 701,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN THỊ THU TRANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 266,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NEW FINDINGS OF THESIS NGUYỄN THỊ THU TRANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 197,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.