Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53193
Title: Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên ngành sư phạm mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Tô Nhi A
Keywords: Sinh viên
Ngành sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh
Sư phạm mầm non
Abstract: Nghiên cứu đưa ra khái niệm kỹ năng thực hành nghề của sinh viên sư phạm mầm non như sau: Kỹ năng thực hành nghề sư phạm mầm non là cách thực hiện những thao tác, hành động của hoạt động nghề mầm non một cách đúng đắn, thuần thục của những sinh viên sư phạm mầm non, ở giai đoạn luyện tập, trong quá trình đào tạo nghề tại trường đại học sư phạm/cao đẳng sư phạm/ khoa sư phạm mầm non của các trường đại học; có sự giám sát, hỗ trợ của người hướng dẫn. Các nhóm kỹ năng thực hành nghề bao gồm: nhóm kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ; nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; nhóm kỹ năng quản lý lớp học; nhóm kỹ năng đánh giá. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành nghề của sinh viên sư phạm mầm non bao gồm yếu tố khách quan và chủ quan
Advisor: Nguyễn Thị Hoa
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 236 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA ToNhiA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT ToNhiA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 985,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng ToNhiA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 686,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_ToNhiA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 160,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.