Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53200
Title: Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng Diệu Thúy
Keywords: Văn hóa ngoại giao
Hội nhập quốc tế
Việt Nam
Hồ Chí Minh
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, kế thừa thành tựu của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận án bước đầu xây dựng văn hóa ngoại giao, văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh. Luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao nhận thức và vận dụng hiệu quả văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.
Advisor: Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Xuân Trung
Type: Luận án
Extent: 166 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Dieu Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Viet_ _ Dieu Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 258,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HOÀNG DIỆU THÚY-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.