Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53204
Title: Giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông đại chúng ở nước ta hiện nay
Authors: Tạ Khánh Trường
Keywords: Giáo dục thẩm mỹ
Truyền thông đại chúng
Thanh niên
Abstract: Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông đại chúng ở nước ta ta hiện nay: 1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; quản lý của Nhà nước với giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên qua truyền thông đại chúng; 2) Nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức, năng lực của chủ thể văn nghệ sỹ và đội ngũ nhân lực làm công tác truyền thông; 3) Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên thông qua truyền thông đại chúng; 4) Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên và tổ chức thanh niên trong tiếp nhận giá trị thẩm mỹ qua truyền thông đại chúng.
Advisor: Phạm Duy Đức, Lê Trung Kiên
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 236 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án toàn văn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tieng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 736,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 359,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 199 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.