Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53279
Title: Quảng cáo trên báo điện tử theo pháp luật Việt Nam một số vướng mắc và giải pháp hoàn thiện
Authors: Phạm Thu Hằng
Keywords: Quảng cáo
Báo điện tử
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập những nội dung cơ bản, đồng thời, phân tích một số vướng mắc, bất cập về quảng cáo trên báo điện từ theo quy định của Luật Quảng cáo năm 2012, từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo trên báo điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, tr43- 64,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng pháp luật, số 7 (328 ) -2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 7.19-B8 Qcao bao dien tu theo pl VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.