Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53300
Title: Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan thành phố Bắc Giang hướng tới đô thị xanh.
Authors: Đào Công Hùng
Keywords: Quản lý không gian
Kiến trúc
Đô thị xanh
Thành phố Bắc Giang
Abstract: Luận án nhận diện được các vấn đề về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan ở thành phố Bắc Giang; trên cơ sở đó đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan theo hướng Đô thị xanh; đồng thời cũng đã làm rõ khái niệm về Đô thị xanh và hướng tới Đô thị xanh.
Advisor: Lương Tú Quyên, Nguyễn Thị Lan Phương
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án Đào Công Hùng Full 12.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 16,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA 12.2019 tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA 12.2019 (EN).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 502,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhưng đong gop mơi của Luân án ngay 06.12.2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 138,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhưng đong gop mơi của Luân án 06.12.2019 (EN).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 20,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.