Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh Ngọc Viện, Nguyễn Hồng Vân-
dc.creatorHoàng Thị Phương Lan-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other189-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53301-
dc.description.abstractLuận án đã đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam từ năm 2008 – 2018 thông qua các nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời, qua kết quả phân tích của mô hình nâng cao năng lực tài chính, luận án đã tìm ra một cấu trúc vốn và khả năng thanh khoản tối ưu cho các doanh nghiệp cảng biển. Trên cơ sở đó luận án đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.-
dc.format.extent189 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạovi
dc.subjectNâng cao năng lựcvi
dc.subjectNăng lực tài chínhvi
dc.subjectDoanh nghiệp cảng biểnvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleGiải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an - Hoang Thi Phuong Lan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an Hoang Thi Phuong Lan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 360,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin luan an tien si Hoàng Thị Phương Lan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.