Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53310
Title: Quảng cáo thương mại trực tuyến mô hình hoạt động và hướng tiếp cận của pháp luật
Authors: Nguyễn Thị Đan Phương
Keywords: Quảng cáo
Thương mại
Trực tuyến
Mô hình
Hoạt động
Pháp luật
Abstract: Sau khi khái lược và phân tích về những đặc thù của mô hình hoạt động quảng cáo thương mại trực tuyến, bài viết này đề xuất về hướng tiếp cận điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động quảng cáo thương mại trực tuvến.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, tr28-32
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng pháp luật, số 8(329) - 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 8.19-B5 Quang cao thuong mai truc tuyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.