Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53318
Title: Thực tiễn bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Vân Trang
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Việt Nam
Abstract: Từ việc khái quát, phân tích thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam, bài viết đã kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, tr 55-60,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, thi hành pháp luật, số 8(329)- 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 8.19-B11 Bhiem xh tu nguyen o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.