Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53329
Title: Một số vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội
Authors: Nguyễn Văn Yểu
Keywords: Lập pháp
Quốc hội
Abstract: Bài viết đưa ra một số vấn đề về nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.
Issue Date: 2000-01
Type: Tạp chí
Extent: 48 trang, tr1-48,pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1-2000.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp.
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP So 1 năm 2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.