Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53388
Title: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 năm 2003
Keywords: Lập pháp
Việt Nam
Giá trị truyền thống
Báo giới
Quốc hội
Giám sát
Văn bản pháp luật
Thực hành quyền công tố
Kiểm sát hoạt động tư pháp
Cải cách tư pháp
Tòa án Nhân dân
Cải cách hành chính
Chính phủ
Toàn cầu hóa
Khoa học pháp lý
Xây dựng pháp luật
Minh bạch
Pháp luật
Tài sản trí tuệ
Việt Nam
Các rào cản
Cơ chế bảo hộ
Abstract: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 năm 2003 bao gồm các nội dung về thời sự - trao đổi ; nghiên cứu Nhà nước; nghiên cứu pháp luật; nghiên cứu chính sách.
Issue Date: 2003-01
Type: Tạp chí
Extent: 139 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 năm 2003
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 1 nam 2003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.