Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Văn Huyên, Bùi Thị Thanh Hương-
dc.creatorNgô Thị Hương-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other179-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53412-
dc.description.abstractLuận án đã phân tích, làm rõ thực trạng của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc; khái quát được những thành công và hạn chế trong giữ gìn, phát huy đó; Xác định nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của cả thành công và hạn chế của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.-
dc.format.extent179 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạovi
dc.subjectBản sắc văn hóavi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectĐông Bắc Ávi
dc.titleGiữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam hiện nay.vi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 632,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 458,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 274,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.