Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53599
Title: Hoàn thiện các quy định pháp luật về hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật
Kỷ luật
Giáng chức
Công chức
Abstract: Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giảng chức; cách chức; buộc thôi việc. Bài viết phân tích một so bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỳ luật giáng chức, đồng thời để xuất phương hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Nhà nước và pháp luật số 07 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.19-B2-Ky luat giang chuc doi voi cong chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.