Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Hồng Hạnh
dc.date.issued2017
dc.identifier.other24446
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24446
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/53599-
dc.descriptionBài viết đề xuất quan điểm chỉ đạo, cách tiếp cận, phương pháp hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể trên một số lĩnh vực ở Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế.
dc.subjectCác văn bản luật
dc.subjectQuan điểm chỉ đạo
dc.subjectPháp luật kinh tế
dc.subjectThương mại
dc.subjectĐầu tư
dc.subjectCách tiếp cận hoàn thiện pháp luật
dc.subjectPhương thức hoàn thiện
dc.titleHoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế
dc.typeBài trích
dc.coverage7 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9730460125692733233794178214451931783.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.