Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53651
Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên mạng
Authors: Phạm Thị Duyên Thảo, Phan Thị Lan Phương
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Quản lý
Thông tin trên mạng
Abstract: Các quy định của pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên internet hiện đang nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật. Việc pháp điển hóa, xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất về quản lý nội dung thông tin trên internet phù hợp với yêu cầu thực tiễn là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - số 1 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCLP2019-QuanlyNDthongtintrenmang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.