Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53659
Title: Phát triển du lịch ở các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng theo hướng bền vững
Authors: Đặng Thị Thúy Duyên
Keywords: Phát triển du lịch
Đồng bằng Sông Hồng
Phát triển bền vững
Du lịch
Sông Hồng
Abstract: Luận án hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch theo hướng bền vững.Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Nêu lên những kết quả đạt được, nhận diện hạn chế và nguyên nhân trong phát triển du lịch các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ tư, đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm phát triển du lịch các tỉnh phía nam ĐBSH theo hướng bền vững giai đoạn tới.
Advisor: Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 330,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DangThiThuyDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 145,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.