Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53682
Title: Hội thảo Cơ chế vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Vận tải
Đường bộ
Doanh nghiệp
Abstract: Tập hợp các bài viết của Hội thảo Cơ chế vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-08-30
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo Cơ chế vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 3.-HH-van-tai-hang-hoa-duong-bo-HCMC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 179,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.-HH-duong-bo-Hai-Phong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 201,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.-HH-van-tai-o-to-1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.-Mr.-Bui-Danh-Lien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 200,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.-TS.-Nguyen-Xuan-Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 190,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.