Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53686
Title: Báo cáo Khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thông
Authors: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Tác động
Vị trí
Bến xe khách
Vận tải
An toàn giao thông
Abstract: Báo cáo khảo sát tác động của vị trí Bến xe khách đến hoạt động vận tải hành khách và trật tự An toàn giao thông của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Bài viết gồm 2 nội dung chính: về tác động về trật tự an toàn giao thông và tác động về vấn đề lãng phí xã hội.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-08-30
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-HH-van-tai-o-to-1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.