Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53687
Title: Quy hoạch Bến xe khách Hà Nội và những vấn đề cần được nghiên cứu, xem xét điều chỉnh
Authors: Bùi Danh Liên
Keywords: Quy hoạch
Bến xe khách
Hà Nội
Nghiên cứu
Điều chỉnh
Abstract: Bài viết trình bày về một số ý kiến của người dân, của doanh nghiệp vận tải, các nhà quản lý, các chuyên gia và cơ quan truyền thông nhằm hoàn thiện mục tiêu của quy hoạch, hướng tới phục vụ người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô bền vững, thông minh và hiện đại.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-08-30
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo Cơ chế vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.-Mr.-Bui-Danh-Lien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 200,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.