Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53688
Title: Đẩy bến xe ra ngoại thành có phải là giải pháp khả thi?
Authors: Nguyễn Xuân Thủy
Keywords: Bến xe
Ngoại thành
Vận tải
Abstract: Tham luận của TS. Nguyễn Xuân Thủy - Nguyên phụ trách công tác khách vận Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Bài viết trình bày về vấn đề đẩy bến xe ra ngoại thành.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-08-30
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 trang, pdf
Method: Hội thảo Cơ chế vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.-TS.-Nguyen-Xuan-Thuy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.