Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Thanh Phương-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53690-
dc.description.abstractMột trong những điểm mới rất có ý nghĩa là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã và nền đặt ra nguyên tắc mang tính chất căn bản và nền tảng cho việc tổ chức Tòa án nhân dân. Theo nguyên tắc này, các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như đây. Tuy nhiên, nguyên tắc này cần phải được hiến định thay luật định như hiện nay. Bên cạnh đó, nội dung cả nguyên tắc này cũng cần phải được hoàn thiện.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectHiến địnhvi
dc.subjectNguyên tắcvi
dc.subjectTổ chức Tòa án nhân dânvi
dc.subjectTòa án nhân dânvi
dc.titleCần hiến định nguyên tắc tổ chức Tòa án nhân dânvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2+3 (378+379), năm 2019.-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP2019-HiendinhnguyentacTCTAND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.