Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53696
Title: Luật cảnh sát biển năm 2018 - bước phát triển mới của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Luật cảnh sát biển
Năm 2018
Lực lượng chấp pháp biển
Việt Nam
Cảnh sát biển
Abstract: Luật Cảnh sát biển năm 2018 sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2019 xác định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chịu trách nhiệm quản lý an ninh, trật tự và an toàn, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định quốc tế mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia, tại các vùng biển và trên thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết phân tích các chức năng và quyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, môi trường, cuộc sống và tài sản của các cá nhân và pháp nhân trên biển và tiến hành hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật hàng hài của các nước khác với an toàn và mục đích duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự cho Biển Đông.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 (378 + 379) năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCLP2019-PTcualucluongchapphapbienVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.