Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53697
Title: Khai thác chung và những khuyến cáo về khai thác chung trên khu vực Biển Đông
Authors: Hoàng Việt
Keywords: Khai thác chung
Khuyến cáo
Khu vực Biển Đông
Gác tranh chấp cùng khai thác
Abstract: Khái thác chung đã được quy định trong Công ước Luật biển năm 1982 cũng như trong thực tiễn quốc tế. Những năm gần đây, các quốc gia đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm các phương án để khai thác chung tại khu vực tranh chấp trên biển Đông, trong đó Trung Quốc đã đề xuất phương án "gác tranh chấp, cùng khai thác". Và có quốc gia đã ký kết bản ghi nhớ về khai thác chung trên khu vực biển Đông với Trung Quốc. Vì vậy, việc tìm hiểu và đánh giá khả năng thực hiện, nêu ra các cảnh báo về khai thác chung giữa các quốc gia là cần thiết.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 (378 + 379) năm 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8-NCLP2019-Khaithacchungkhuvucbiendong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.