Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53717
Title: Tham luận Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Trần Ngọc Hùng
Keywords: Tham luận
Pháp luật
Đất đai
Doanh nghiệp
Việt Nam
Abstract: Tham luận của ông Trần Ngọc Hùng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018.Trong quá trình thực thi Luật Đất đai vào cuộc sống ngoài những kết quả đạt được nhằm tăng cường quản lý đất đai nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế. Nâng cao điều kiện cuộc sống, đảm bảo an ninh Quốc phòng vẫn còn tồn tài nhiều bất cập nẩy sinh nhiều vấn đề nóng, phức tạp, tình trạng sử dụng lãng phí, tình trạng tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc thu hồi cấp, giao, cho thuê đất còn khá phổ biến gây thất thoát nguồn kinh phí của đất nước rất lớn, tình trạng khiếu kiện trong dân tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai ảnh hưởng đến an ninh trật tự và lòng tin của người dân mà nguyên nhân của tình trạng này cần xem xét nghiên cứu từ các quy định của pháp luật về đất đai đến công tác tổ chức thực hiện, đó cũng chính là nội dung mà hội thảo “Đánh giá những bất cập trong các quy định pháp luật về đất đai” mà VCCI tổ chức.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-06-27
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 trang, pdf
Method: Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.-Tham-luan-cua-ong-Tran-Ngoc-Hung-Tong-hoi-XDVN-1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 212,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.