Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53721
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Ngọc Đường-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53721-
dc.description.abstractTrong chế độ dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự có của Nhà nước mà quyền lực được Nhân dân ủy quyền và giao quyền. Vì thế, tất yếu nảy sinh đòi hỏi tự nhiên và chính đáng là phải kiểm soát quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước thường được lượng hóa bằng các quy định của Hiến pháp đế phân định nhiệm vụ quyền hạn của quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc ghi nhận và phát triển nguyên tắc phân công, phổi hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp gắn với đặc điểm bối cảnh lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn tương ứng.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectNguyên tắcvi
dc.subjectPhân côngvi
dc.subjectPhối hợpvi
dc.subjectKiểm soátvi
dc.subjectCơ quan lập phápvi
dc.subjectCơ quan hành phápvi
dc.subjectHiến phápvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleNguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản hiến pháp Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (387) năm 2019-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP 6.19-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.