Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53731
Title: Nâng cao hiệu quả việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Authors: Hoàng Minh Hội
Keywords: Hiệu quả
Kê khai
Kiểm soát tài sản
Thu nhập
Người có chức vụ, quyền hạn
Phòng, chống tham nhũng
Abstract: Thời gian qua, việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta còn nhiều bất cập, hình thức và chưa đạt hiệu quả cao. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để bảo đảm việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đạt hiệu quả cao cần những giải pháp đồng bộ, toàn diện. Thực hiện những giải pháp đó là trách nhiệm không chỉ từ phía người có chức vụ, quyền hạn mà cả cơ quan quản lý cán bộ, các cơ quan chuyên trách, cơ quan có thẩm quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7 (383 ) năm 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 7.19-B4 Ke khai, kiem soat tai san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.