Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53741
Title: Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam.
Authors: Ngô Quốc Chiến
Keywords: Nhân quyền
Hiệp định thương mại tự do
Giá trị nhân quyền
Việt Nam
Abstract: Chính sách kinh tế đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) luôn gắn liền với các giá trị về nhân quyền và phát triển bền vững. Có thế mạnh là một thị trường chung rộng lớn gồm 27 quốc gia thành viên, EU là một trong những đối tác thương mại có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và luôn muốn áp đặt các giá trị về nhân quyền đối với các đối tác của mình. Phân tích triết lý của các quy định về nhân quyền trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mối quan hệ giữa EVFTA và Hiệp định Đối tác toàn diện (Partnership Cooperation Agreement - PCA) Việt Nam - EU nhằm đề xuất phương hướng thực thi EVFTA là việc làm cần thiết.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7(383) T4/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 8.19-B1 Gia tri nhan quyen qua hdinh thuong mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.