Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53788
Title: Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Kinh tế-xã hội
Nghị quyết
Năm 2009
Ủy ban Kinh tế
Quốc hội
Abstract: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với các nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ về vấn đề này và làm rõ thêm một số vấn đề lớn.
Issue Date: 2009-10-16
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 12 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XII. Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 27.11.2009)
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_UBKT_PhatTrienKTXH2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 293,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.