Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53795
Title: Fisma Quarterly Reporting Update
Other Titles: Báo cáo cập nhật hàng quý về Đạo luật quản trị an ninh thông tin liên bang
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình Chương trình bảo mật thông tin của USAID trong năm 2018. Chương trình tiếp theo cho năm 2019 dựa trên các đánh giá: 1. Các chương trình, dự án và sáng kiến để thực hiện luật về quản trị an ninh thông tin. 2. Mức độ trưởng thành của Luật quản trị an ninh thông tin.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang, pdf
Method: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ https://www.usaid.gov/reports-and-data/fisma-quarterly-reporting-update
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY_2019_FISMA_Quarterly_Report_Q1_March_2019_v1.0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 240,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.